contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Skolebasket.jpg

BørneBasketFonden


BørneBasketFonden får børn til at bevæge sig med sjove, dynamiske og inkluderende basketball-aktiviteter. Vi tilbyder kvalificeret, professionel undervisning og træning på skoler og SFO’er, afholder børnebasketcamps og etablerer basketballklubber særligt for børn. Alt sammen med udgangspunkt i en stor kærlighed til basket, børn og bevægelse! 
Frederiksbergfonden_Logo_Small_for-Web_RGB-1.jpg
TF_Donationslogo_pos_rgb_sort-roed.jpg