contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Alexander Malling Andersen

træner


Alder: 22

Basketball baggrund:
Jeg har spillet i Roskilde, Falcon, Hørsholm, Wolfpack og Værløse.

Hvad er din beskæftigelse udover BørneBasketFonden?
Jeg læser GSK suppleringsfag og er afløser på et plejehjem.

Hvad er din motivation for at arbejde for BørneBasketFonden?
Jeg vil gerne være med til at udbrede basket i Danmark og så kan jeg godt lide at arbejde med børn.