contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Almir Zecu

træner


Alder: 37

Basketball baggrund:
Jeg har været basketballspiller fra 1994-2002 og træner fra 2002. 

Hvad er din beskæftigelse udover BørneBasketFonden?
Jeg er idrætslærer og basketball træner.

Hvad er din motivation for at arbejde for BørneBasketFonden?
 At få nye unge til at spille basket og hjælpe dem til at vælge basket som deres sport.