contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

SFO Basket Camp j foto Dan Møller.jpg

Basket Camps

Hvad er en børnebasket Camp?

BørneBasket Camps er en meget populær ferieaktivitet, der afholdes i skoleferierne i samarbejde med de lokale basketballforeninger. BørneBasket Camps giver mulighed for at skabe et sjovt, spændende og meget intensivt forløb, hvor børn fra den organiserede sport på alle niveauer blandes med børn, der ikke til dagligt spiller i en forening. Det at blande øvede børn med helt nye børn giver en utrolig god dynamik. Børnene lærer ikke kun af trænere, men de lærer også af hinanden. BørneBasket Camps har samtidig vist sig som en meget effektiv rekrutteringsplatform for de lokale basketballklubber.

Du kan læse om SFO Basket Campen på Frederiksberg i påsken 2015, her.

Bevægelsesindholdet er udviklet i samarbejde mellem BørneBasketFonden, DGI og Danmarks Basketball Forbund(DBBF), og er baseret på DBBFs aldersrelaterede træningskoncept samt BørneBasketfondens mange års erfaringer på området.

 

Hvordan fungerer BørneBasket Camps?

BørneBasket Camps er et konceptualiseret forløb på 3 dage, 6 timer pr. dag og er målrettet børn i SFO alderen (0. - 3. klasse). Der er plads til ca 50 deltagere pr. Camp og en instruktør pr. 8 deltagere. 

Camps'ene vil blive tilbudt alle børn gennem BørneBasketFondens, DGIs og det lokale basketballklubber omfattende netværk gennem lokale SFO'er samt gennem fællesskabskataloger af ferietilbud. 

Vi udbyder også Camps til de lidt ældre børn (10-14 år) og konceptet er næsten det samme. På disse Camps vil der også være fokus på at udfordre de lidt mere erfarne basketballspillere.

Hvor afholdes næste BørneBasket Camp?

Vi tilbyder BørneBasket Camps i alle skoleferierne. For tilmelding følg med på vores Facebook og her på siden.