contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Basketball og medborgerskab

Hvad er Basketball og medborgerskab?

Basketball og medborgerskab består af et valgfag til skolernes 8. og 9. klasser, samt muligheden for at blive trænerassistenter i de lokale klubber.

Valgfaget har dels et teoretisk forløb, hvor børnene lærer om dansk organisations- og foreningsliv, trænerdidaktik, samt lokal viden om foreningsliv og medborgerskab i skolens nærområde. Herudover er der et praktisk forløb, hvor eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder i basketball, gennemgår en SMARTbasket-instruktøruddannelse og lærer at planlægge og igangsætte øvelser for børn. Som en del af valgfaget tilstræbes det, at eleverne tager medansvar for undervisningen af mindre børn i SkoleBasket-forløb på skolen.

Efter gennemført valgfag tilbydes eleverne et fritidsjob som trænerassistenter i den lokale BørneBasketklub, Eleverne/trænerassistenterne skal fremstå som rollemodeller for de mindre børn og vil blive hjælpetrænere på et ugentligt børnebasketballhold sammen med voksne, erfarne trænere.

Hvis du er interesseret i at høre mere og eventuelt få Børnebasketfonden ud på din skole, kan du skrive til projektleder Henrik Veiergang, henrik@bornebasketfonden.dk eller ringe på telefon 26 36 10 42.

Du kan også læse om Filip som har haft valgfaget og blevet trænerassistent på et børnebaskethold: Trænerjob gjorde ham mere moden

Lige nu underviser vi i valgfaget i Odense, Aarhus, Gladsaxe og i København.