contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BasketSkoBørsen

Logo Thumbnail.jpg

Hvad er BasketSkoBørsen?

Donér dit barns aflagte basketsko og modtag et gavekort på 100 kr. til det næste par.

Basketsko er dyre og børns fødder vokser hurtigt. Det medfører at basketsko, der er i fin stand, ofte støver hen i skabet.
Med BasketSkoBørsen bliver det muligt at give sine aflagte sko videre.

BasketSkoBørsen giver ressourcestærke familier mulighed for at donere deres barns aflagte basketsko til mindre ressourcestærke familier. 

Sådan fungerer det:

BasketSkoBørsen sætter donationsbokse op i udvalgte basketklubber. Hvis man har et par aflagte basketsko, som stadig er i fin stand, kan man lægge skoene i boksen. Skoene lægges i en pose sammen med ens kontaktoplysninger.
Hvis skoen er i god nok stand til at give videre, så sender vi et gavekort* til Sportsmate til din email-adresse.

Efter et par uger samler vi skoene ind og finpudser dem. Når skoen er gjort klar, tilbydes skoene til familier som måtte have behov for skoene.

*Gavekortet er kun gyldigt som delbetaling af et par basketsko, ikke til andre varer i butikken.