contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Bestyrelse

Klik på de enkelte billeder for at læse mere om bestyrelsesmedlemmerne, deres baggrund og motivation...

Jens Due Olsen

Bestyrelsesformand


Cathrine Krogh Keinicke

Menigt Medlem


Michael Honore Bloch

Menigt Medlem

Udpeget af Dansk Basketball Forbund

Birgitte Melbye

Næstformand


Clara Ellegaard

Menigt Medlem


Mikkel Bøyesen

Menigt Medlem

Udpeget af Dansk SkoleIdræt

Pia Allerslev

Menigt Medlem


Steffen Wich

Menigt Medlem


Jens Laulund

Menigt Medlem

Direktør