contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Casper Hesseldal

træner


Alder: 30

Basketball baggrund:
Jeg har spillet elitebasket siden jeg var 15 år og har været i USA og spille i 4 år. Derudover har jeg været en del af landsholdet siden jeg var 16 år.

Hvad er din beskæftigelse udover BørneBasketFonden?
Jeg arbejder for Idrætsprojektet, i Fitnessworld og er lagerarbejder. 

Hvad er din motivation for at arbejde for BørneBasketFonden?
Jeg elsker at arbejde med børn og se hvordan de udvikler sig.