contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Birgitte Melbye

Menigt Medlem


Alder: 77 år

Basketball baggrund:
Jeg har arbejdet som generalsekretær i Danmarks Basketball Forbund i 35 år - indtil jeg gik på pension i 2008. At arbejde professionelt i et specialforbund er ikke et almindeligt arbejde, men en livsstil og derfor er jeg blevet ved med at føle meget for vores sportsgren.

Jeg håber jeg med mine mange års erfaring kan bidrage med mit kendskab til dansk basket.

Hvad er din tilknytning til BørneBasketFonden?
BørneBasketFonden er efter min opfattelse en fantastisk mulighed for at skabe vækst og udvikling i basketballsporten til gavn for mange børn og unge - og i sidste ende også for Danmarks Basketball Forbund. Det har vi alle brug for! For basketball er jo - som vi alle ved - verdens bedste boldspil.