contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Clara Emilie Ellegaard

Menigt medlem


Alder: 34

Basketball baggrund:
Jeg har spillet basket siden jeg var 8 år, en stor del af de år på elite-niveau.

Beskæftigelse udover BørneBasketFonden:
Jeg arbejder som konsulent, hvor jeg gennemfører undersøgelser, analyser og evalueringer på velfærdsområdet.

Hvad er din tilknytning til BørneBaskeFonden?
Bestyrelsesarbejdet i BørneBasketFonden giver mig mulighed for at medvirke til, at flere børn bevæger sig. Samtidig med, at de introduceres til den organiserede idræt og det frivillige foreningsliv, som for mig at se, tilbyder børn og unge en unik mulighed for at udfolde sig og indgå i sociale fællesskaber på tværs af alder, social klasse og etnicitet. Fællesskaber, som dermed kan noget andet end skolen, fx virke forbyggende og have en positiv effekt i forhold til udsatte børn og unges udvikling.