contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Trænerne

Alle instruktører, der er involveret i BørneBasketFondens aktiviteter, er fagligt kvalificerede til at arbejde pædagogisk med børn og unge og har erfaring med at træne børn i den aktuelle aldersgruppe.

Instruktørerne er erfarne, voksne trænere fra de lokale klubber, spillere fra eliteniveau eller studerende fra en fagligt relevant uddannelse, som er opkvalificeret med et 'SMART'-basketballkursus. SMART (Sjovt, Motiverende, Alders-Relateret Træningskoncept) er et koncept med fokus på udvikling og læring, som er udviklet af DGI- og Danmarks Basketball Forbund. 
Mød to af vores trænere her:

 Jens Erik Nielsen                                                                                         Almir Zecu