contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

George Berling

træner


Alder: 25

Basketball baggrund:
Jeg spiller i Wolfpack og førhen har jeg spillet i Holbæk Basketballklub og college basket i USA.

Hvad er din beskæftigelse udover BørneBasketFonden?
Intet i øjeblikket

Hvad er din motivation for at arbejde for BørneBasketFonden?
At give tilbage med hvad jeg har lært fra andre trænere. Det er en god mulighed for at udbrede basketball i Danmark - og selvfølgelig tjene lidt ved siden af.