contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

GOG.jpeg

Girls Got Game

Hvad er Girls Got Game ?

Girls Got Game er basket - kun for piger - og kun med kvindelige trænere.

Vi har afviklet tre Girls Got Game Camps - en i efterårsferien i Gentofte for aldergruppen 10-16 år, en i vinterferien i Hvidovre for aldersgruppen 12-16 år og en på Frederiksberg for aldersgruppen 6-10 år.

Vores Camps er aldersopdelt og vi forsøger så vidt muligt at tilpasse niveau og erfaring, så vores Camps bliver super fede for alle.

Vi har fået rigtig god feedback på vores afholdte Camps og glæder os til at afholde flere i fremtiden.

 

Næste Camp:
Girls Got Game Camp sommer 2018