contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

GOG.jpeg

Girls Got Game

Hvad er Girls Got Game?

Girls Got Game - en Camp kun for piger - og kun med kvindelige trænere.

Vi har allerede nu gennemført tre Girls Got Game Camps - en i efterårsferien 2017 i Gentofte for aldersgruppen 10-16 år, en i vinterferien i Hvidovre for aldersgruppen 12-16 år og en på Frederiksberg i aldersgruppen 6-10 år.

Vores Camps er aldersopdelt, og vi forsøger at justere niveauet og oplevelsen så godt som muligt, så vores lejre bliver super fede for alle.

Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger fra vores Camps og ser frem til alle de Camps vi skal afholde i fremtiden.

 
Næste Camp i efterårsferien 2018:
Hermes Hallen, Frederiksberg - 9-12 år - 15.-17. oktober