contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Hanna Sheikh

træner


Alder: 23

Basketball baggrund:
Jeg har spillet 10 år i Værløse, 2 år i Stevnsgade og haft 2 sæsoner på U16 og U18 landshold. Og en sæson på seniorlandsholdet.

Hvad er din beskæftigelse udover BørneBasketFonden?
Jeg arbejder, som studentermedhjælp i Pension Danmark og læser en bachelor i økonomi og jura fra CBS (HA jur)

Hvad er din motivation for at arbejde for BørneBasketFonden?
Jeg vil gerne have nogle hyggelige timer med børnene og sørge for at de har det sjovt så de vil starte til basketball.
Og det er også en god måde at supplere min indkomst.