contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ivana Kostic

træner


Alder: 30

Basketball baggrund: 
Jeg både spiller og træner

Hvad er din beskæftigelse udover BørneBasketFonden?
Jeg er træner i Virum og på Steenhus gymnasium.

Hvad er din motivation for at arbejde for BørneBasketFonden?
Jeg vil gerne være med til at flere børn spiller basket i Danmark.