contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Jens Erik Nielsen

IMG_9910.jpg

træner


Alder: 28

Basketball baggrund:
Jeg har tidligere været u-landsholdsspiller og spillet elitebasket for Hørsholm.

Hvad er din beskæftigelse udover BørneBasketFonden?
Jeg er kandidatstuderende på CBS

Hvad er din motivation for at arbejde for BørneBasketFonden?
Jeg kan godt lide at undervise og lære fra mig.