contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Jens Due Olsen

Bestyrelsesformand


Alder: 52 år

Basketball baggrund: Tidligere elitebasketballspiller. Har spillet i USA og på det danske landshold. Spiller fortsat basket på hobbyniveau.

Beskæftigelse udover BørneBasketFonden?
Lever af bestyrelsesarbejde

Hvad er din tilknytning og motivation for at arbejde i BørneBasketFonden?
Jeg har altid holdt af basketball og elsker stadig at spille. Og nu er det min tur til at give tilbage til sporten. Det vil være mig en stor glæde, hvis jeg kan bidrage til at motivere danske børn, til at finde glæden ved basketball og organiseret idræt i det hele taget. BørneBasketFonden har på en unik måde skabt sammenhæng mellem børnenes skole-, fritids- og foreningsliv. De lokale basketballklubber er kernen i BørneBasketFondens virke, og det at skabe børnebasketklubber er banebrydende nytænkning i dansk idrætsliv.