contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nicolai Nielsen

Træner


Alder: 23

Basketball baggrund: 
Jeg har spillet basketball siden jeg var 8 år og spillet mange år i Espergærde. Jeg træner u16 og u17 i Espergærde samt u6,u9,u10 og u14 i Falcon. Desuden er jeg også træner i BørneBasketFondens egen klub ude på Vesterbro.

Hvad er din beskæftigelse udover BørneBasketFonden?
Læser KA i Historie med tilvalg i medievidenskab på Københavns universitet. 

Hvad er din motivation for at arbejde for BørneBasketFonden?
Vil gerne dele min passion for basket og hjælpe med at sprede glæden ved spillet til børn og unge.