contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Katrine Rosenberg

IMG_9910.jpg

træner


Alder: 23

Basketball baggrund:
Jeg har spillet basket i 10 år i Stevnsgade og Falcon, og er født ind i sporten. Jeg spiller desværre ikke længere.

Hvad er din beskæftigelse udover BørneBasketFonden?
Jeg læser til folkeskolelærer, herunder idrætslærer, og arbejder i en vuggestue på Vesterbro.

Hvad er din motivation for at arbejde for BørneBasketFonden?
Jeg synes det er super relevant undervisnings- og træner erfaring i forhold til min uddannelse. Derudover er det fantastisk at kunne skabe glæde og bevægelse hos en masse børn. Det er fantastisk hvordan ens egen interesse og glæde ved sporten kan smitte af, og vise sig blandt glade og nysgerrige unger.