contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Skolebasket.jpg

Børnebasketklubber

Hvad er klubopstartsprojektet?

Hos BørneBasketFonden har vi stiftet børnebasketklubber i løbet af de sidste par år, simpelthen fordi vi så en mangel på klubber til børn rundt omkring i Danmark. 

Der er knap 4000 børn under 12 år der spiller basketball i klubber i Danmark (2015-tal). Det er BørneBasketFondens vurdering at der ville være mange flere basketballspillere under 12 år, hvis der var flere klubber der tilbød træning for børn.

BørneBasketFonden stifter klubber, strategisk placeret hvor der mangler klubber til børn der gerne vil gå til basketball.

Børnebasket København er den første klub der blev stiftet (februar 2015) – og har over 200 betalende medlemmer i de 7 afdelinger på Vesterbro, Amager, City, Nordvest og Østerbro. Følg dem her på deres Facebook

Børnebasket Furesø så dagens lys i foråret 2017. Klubben er i rivende udvikling og har allerede et pænt medlemstal. Følg dem her på deres Facebook

På Fyn er Børnebasket Odense opstartet i august 2016. De har nu 3 afdelinger rundt omkring i Odense - Rosengård Raccons, Tarup Tigers og Hunderup Hippos. Følg dem her på deres Facebook.

Børnebasket Aarhus er i rivende udvikling og har nu 3 afdelinger - N. Kochs Skole, Søndervangskolen og AAGE. Følg med på deres Facebook for yderligere information.

Børnebasket Aalborg har to afdelinger Sofiendal Raptors og Mellervang Hawks. Læs meget mere på klubbens hjemmeside og følg med på klubbens Facebook.

Derudover vil BørneBasketFonden medvirke til at der skabes nye klubber i de kommende år.