contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Michael Honoré Bloch

Menigt Medlem


Alder: 51 år

Basketball baggrund:
- Ungdoms- og senior spiller i Hørsholm Basketball Klub, spillet på 1. holdet i 5 år fra 1980-1984

- Uddannet A- og divisionsdommer i 1986

- Træner i Hørsholm i ca. 25 år, fra 1979-2009

- Ungdomstræner i ca. 20 år, headcoach for 1. damehold i 4 år og 1. herrehold i 6 år

- Siddet i Hørsholm bestyrelse i ca. 15 år, 6 af dem som formand

- Stiftede basketballklubben HØBAS

- Er i dag formand for Danmarks Basketball Forbund og har været det siden 2007

Beskæftigelse udover BørneBasketFonden:

- Uddannet designer og arkitekt

- Partner og direktør i Compara AS

- Underviser på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

- Formand for Danmarks Basketball Forbund

Hvad er din tilknytning til BørnebasketFonden?

Jeg sidder i Fondens bestyrelse som repræsentant for Danmarks Basketball Forbund. Men i øvrigt er jeg glad for at følge og bidrage til projektet på tæt hold, fordi jeg tror det vil få stor indflydelse på udviklingen af basketball i Danmark. Det både hvad angår flere medlemmer, uddannelse af trænere og etablering af nye klubber.