contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

SFO Basket Camp j foto Dan Møller.jpg

Mini Basket Camps

Hvad er Mini Basket Camps ?

Mini Basket Camps er en meget populær ferieaktivitet, der afholdes i skoleferierne i samarbejde med de lokale basketballforeninger. Mini Basket Camps giver mulighed for at skabe et sjovt, spændende og meget intensivt forløb, hvor børnene udfordres individuelt på både teknik og samarbejde. Det at blande børn fra forskellige klubber og henover flere årgange giver en utrolig god dynamik, hvor børnene ikke kun lærer af trænerne, men også af hinanden igennem samarbejdsøvelser. 

Det bevægelsesfaglige indhold er udviklet i fællesskab af BørneBasketFonden, DGI og Dansk Basketball Forbund (DBBF) og tager udgangspunkt i DBBF’s aldersrelaterede træningskoncept, samt BørneBasketFondens mange erfaringer på området.

 

Hvordan fungerer Mini Basket Camps ?

Mini Basket Camps’ene er et konceptualiseret forløb af 3 dages varighed, 6 timer pr. dag og er målrettet børn fra 3. – 7. klasse. Der er plads til 42 deltagere pr. camp med en instruktør pr. ca. 8 deltagere. 

Mini Basket Camps har en brugerbetaling til gengæld får man en super sjov og lærerig oplevelse.

Camps’ene vil blive udbudt til alle børn gennem BørneBasketFondens, DGI’s og de lokale basketball klubbers netværk, samt gennem de samarbejdende kommuners katalog over ferietilbud.