contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Bestyrelse


Jens Due Olsen

Bestyrelsesformand

 

 

Cathrine K. Keinicke

Menigt Medlem

Forældre repræsentant

 

Jens Laulund

Menigt Medlem

Direktør i BørneBasketFonden

 

Michael Bloch

Menigt Medlem

Formand Danmarks Basketball Forbund

 

Pia Allerslev

Menigt Medlem

Børne- og Ungdomsborgmester Kbh Kommune

Birgitte Melbye

Næstformand

Tidl. Generalsekretær i DBBF, medstifter

 

Clara Ellegaard

Menigt Medlem

Repræsentant for Foreningen SFO Basket

 

Steffen Wich

Menigt Medlem

 

 

Mikkel Bøyesen

Menigt Medlem

Repræsentant for Dansk Skole Idræt