contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Organisation 
 

Billederne på sitet er taget af Robert Dines Rasch, Laila Dokkedal, Rasmus Jessen og Dan Møller/Lokal Avisen.

Billederne må kun bruges efter aftale BørneBasketFonden og de respektive fotografer.