contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Partnerskaber

For at kunne levere det bedste og mest målrettede arbejde har BørneBasketFonden indgået samarbejdsaftaler og strategiske partnerskaber med nogle af landets mest toneangivende organisationer inden for inklusion, integration og bevægelse. Derudover har BørneBasketFonden også lavet partnerskaber med førende virksomheder indenfor revision, juridisk rådgivning, IT og kommunikation. Denne side giver en kort beskrivelse af de vigtigste partnerskaber.

 

Danmarks Basketballforbund (DBBF)

DBBF er igennem Birgitte Melbye Fonden medstifter af BørneBasketFonden og der er i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale, hvor DBBF støtter BørneBasketFonden både økonomisk og med konsulenttimer. DBBF betragter projektet som en meget vigtig del af deres fremtidige  bredde- og børnebasket strategi specielt i forhold til rekruttering, involvering i levering af ydelser i forbindelse til folkeskolereformen, samt som en naturlig efterfølger til deres netop afsluttede stort anlagte ”Nano basket” projekt.  Dansk Basketballforbund råder også over en plads i BørneBasketFondens bestyrelse.

 

DGI Basketball

DGI Basketball har fra starten været en vigtig partner for foreningen BørneBasketFonden som har stiftet BørneBasketFondens. DGI Basketball er en meget vigtig samarbejds- og sparringspartner for BørneBasketFonden på udvikling og udførelse af uddannelse instruktører, samt opkvalificering af lærere/pædagoger i forbindelse med skole- og SFO projekter.  DGI Basket er også en meget vigtig samarbejdspartner omkring udviklingen af BørneBasketFondens camp koncept.

 

Dansk Skole Idræt         

BørneBasketFonden har et formaliseret samarbejde med Dansk Skole Idræt, hvor Dansk skole Idræt er repræsenteret i fondens bestyrelse og fungerer som samarbejds- og sparringspartner i forbindelse tilpasning og udvikling af projekter til folkeskolen. Dette sikrer at BørneBasketFonden forløb er i overensstemmelse med læringsmål for de enkelte klasse trin.

 

BørneHjerteFonden

BørneHjerteFonden og BørneBasketFonden har indgået et strategisk samarbejde om at formidle sundhed for raske børn. Samarbejdet har til formål at være med til at bevidstgøre de deltagende børn, om vigtigheden af at dyrke fællesskabsdannelse motion for at styrke sin egen livskvalitet, samt værdien af sund og ernæringsrigtig kost i forbindelse med bevægelse. BørneHjerteFonden leverer ikke økonomisk støtte til BørneBasketFonden, men fungerer som sparringspartner og er med til i fællesskab at udvikle og kvalificere aktiviteter som eksempelvis BørneBasketFonden Camps.

 

Game

BørneBasketFonden og Game arbejder med aldersmæssigt komplimenterende grupper børn og unge (BørneBasketFondenmålgruppe er børn i segmentet 6-10 år og Game arbejder med unge fra 10-18 år). De to organisationer har en samarbejdsaftale omkring erfaringsudveksling, koordinering af projekter og organisering af socialt udsatte og foreningssvage børn. BørneBasketFondengiver børn en tidlig introduktion til den organiserede idræt, basketballspillet og glæden ved at bevæge sig. Dette kan på sigt skabe en mængde gode ambassadører, som Game kan drage nytte af i deres arbejde i boligområderne.

Fælles for de to organisationer arbejde er, at det er sporten, der kommer ud til børnene og ikke børnene, der skal finde sporten, samt at det er inkluderende tilbud, som hverken er en økonomisk eller organisatorisk belastende faktor for familierne.

 

Deloitte

BørneBasketFonden og SFO Basket har indgået et samarbejde , hvor Deloitte som en del af deres CSR strategi leverer revision, rådgivning og sparring vedr. organisation, skat og økonomi. 

Deloitte kontaktperson: Partner Nikolaj Thomsen

 

ZimmerConsult

BørneBasketFonden og ZimmerConsult har indgået en samarbejdsaftale, hvor ZimmerConsult bistår BørneBasketFonden med at opbygge fondens IT platform og leverer, support, hardware og software til fonden. Derudover har ZimmerConsult været en aktiv sponsorpartner i forbindelse med BørneBasketFondens aktiviteter i Værebro Parken. 

ZimmerConsult kontaktperson: COO, Kristian Nordsgaard-Rieperholm