contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Pia Allerslev

Menigt Medlem


Alder: 43 år

Basketball baggrund: Absolut ingen

Beskæftigelse udover BørneBasketFonden:
Børne- og Ungdomsborgmester i København

Hvad er din tilknytning til BørneBasketFonden?
Jeg er med i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at skabe rammerne for, at mange flere børn kan opleve glæde ved sport. Jeg vil gerne være med til at gøre det let tilgængeligt og nærværende for alle ved at bringe sport ind på skolerne. Og forhåbentligt være med til at sikre, at vi både får aktive unge i fremtiden, og måske endda et par fremtidige stjerner på basketbanen.