contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Projekter

SFO Basket er et inkluderende tilbud til børn i SFO'erne om at spille Basketball i 1 time om ugen. Formålet er at skabe en motiverende bevægelsesoplevelse for børnene, ved at stille kvalificerede trænere til rådighed. 

Ved at bringe den organiserede idræt ud til børnene i trygge og kendte rammer på skolen/SFO'en, skaber vi et tilbud, der er tilgængeligt for alle, både de ressourcestærke og de mere forenings- og bevægelsessvage børn.

Læs meget mere om SFO Basket ved at klikke på billedet til venstre...


SFO Basket Camps er en meget populær ferieaktivitet, der afholdes i skoleferierne i et samarbejde mellem BørneBasketFonden og de lokale basketballforeninger.

SFO Basket Camps giver mulighed for at skabe et sjovt, spændende og meget intensivt forløb, hvor børn fra den organiserede idræt på alle niveauer blandes med børn, som ikke til dagligt spiller i en forening. Dette har vist sig at give en utrolig god dynamik blandt de deltagende børn, og SFO Camps har inspireret mange børn til efterfølgende at starte i den lokale basketball forening.

Læs meget mere om SFO Camps ved at klikke på billedet til venstre...


BørneBasketFondens Skole Basket aktiviteter består  af bevægelses-forløb af både kortere og længere varighed i folkeskolen. Det kan være både introduktionsforløb til basketball, temadage og pilotprojekter med aktiv deltagelse i tværfaglige forløb (eks. idræt og engelsk), som et led i implementeringen af den nye folkeskolereform.  

BørneBasketFonden leverer Skole Basket forløb på mange skoler i flere forskellige kommuner, primært i indskolingen (0. - 3. klasse) og både som en del af den faglige og som en del af den understøttende undervisning. Et Skole Basket forløb er typisk 5 - 8 uger og er tilpasset det specifikke klassetrin.

Læs meget mere om Skole Basket ved at klikke på billedet til venstre...