contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Sekretariatet


Jens Laulund
Direktør, Projektleder

E-mail: jens@bornebasketfonden.dk
Mobil: 31 42 02 66


Mads Bojsen
Konsulent (15 timer pr. uge)
Ansvarlig for skole,  SFO og klubsamarbejder i Øst Danmark

E-mail: mads.bojsen@dgi.dk
Mobil: 51 41 61 50

 

William Bond
Klubkoordinator, Odense (7,5 timer pr. uge)

E-mail: wbo@basket.dk
Mobil: 20 84 56 15


Henrik Veiergang
Klubopstartskonsulent og sociale projekter (25 timer pr. uge)

E-mail: henrik@bornebasketfonden.dk
Mobil: 26 36 10 42


Anton Elsner
Projektleder og Klubopstartskonsulent, Aarhus

E-mail: anton@bornebasketfonden.dk
Mobil: 30 27 55 28


Lidia Henriksen
Kontorassistent ( 37 timer)

E-mail: lidia@bornebasketfonden.dk


Mille Bjarrum Hoffmann (Barsel)
BasketMatematik

E-mail: mille@bornebasketfonden.dk 
Mobil: 27 12 65 94


Erik Strate
Projektleder, Aalborg 

E-mail: formand@bornebasketaalborg.dk
Mobil: 60 18 92 84

Cathrine K. Keinicke
Fundraiser (15 timer pr. uge)

E-mail: cathrine@bornebasketfonden.dk
Mobil: 26 84 06 00
 

Anja Andersen
Koordinator  (37 timer pr. uge)
Ansvarlig for koordinering af skole og SFO projekter og Camps

E-mail: anja@bornebasketfonden.dk
Mobil: 26 13 70 42


Trine Rys
Kommunikation (18,5 timer pr. uge)

E-mail: trine@bornebasketfonden.dk
Mobil: 60 65 11 07


Magnus Kolind Mathiassen
Projektleder, Aalborg & Nordjylland (10 timer pr.uge)

E-mail: magnus@bornebasketfonden.dk
Mobil: 20 86 60 16
 

Jens Erik Therkel Nielsen
Klubopstartskonsulent (28 timer pr. uge)

E-mail: jenserik@bornebasketfonden.dk

 

Jesper Hauge
Undervisningsmaterialer, (15 timer pr. uge)

E-mail: jehau08@gmail.com


Niels Engelbrecht
Skoleforløb, Aalborg

E-mail: niels@bornebasketfonden.dk