contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

SFO Basket Camp j foto Dan Møller.jpg

Basket Camps

Hvad er SFO Basket Camps?

SFO Basket Camps er en meget populær ferieaktivitet, der afholdes i skoleferierne i samarbejde med de lokale basketballforeninger. SFO Basket Camps giver mulighed for at skabe et sjovt, spændende og meget intensivt forløb, hvor børn fra den organiserede sport på alle niveauer blandes med børn, der ikke er til daglige spiller i en forening. Det ved blande øvede barn med helt nye børn giver utrolig god dynamik, hvor børnene lærer ikke kun af trænere, men gennem samarbejdskompetencer lærer også fra hinanden. SFO Camps har samtidig vist sig som et meget effektivt rekrutteringsplatform for de lokale basketballklubber.

Du kan læse om SFO Basket Campen i Frederiksberg i påsken 15, her.

Bevægelsens indhold er udviklet i fællesskab af Children's BasketFound, DGI og Danmarks Basketball Federation (DBBF), og er baseret på DBBFs aldersrelaterede træningskoncept samt BørneBasketfondets mange oplevelser på området.

 

Hvordan fungerer SFO Basket Camps?

SFO Basket Camps er et konceptualiseret forløb på 3 dage, 6 timer pr. dag og er målrettet børn i SFO segmentet (0. - 3. klasse). Der er plads til 50 deltagere pr. camp med en instruktør pr. 8 deltagere. 

SFO Basket Camps har en brugerbetaling i gengæld får du en super sjov og lærlig oplevelse.

Camps'ene will be offered to all children through the BørneBasketFondens, DGIs and the local basketball clubs extensive network through local SFOs as well as through community catalogs of holiday offers. 

Vi tilbyder også lejre for de lidt ældre børn (10-14 år) og konceptet er stort set det samme. I disse lejre vil der også være fokus på at udfordre de mere erfarne basketballspillere.

 

Hvor og hvornår er de næste SFO-lejre?

Vi tilbyder SFO Camps i alle skoleferierne. Tilmelding til disse lejre vil blive offentliggjort her og på Facebook.