contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

SFO Basket Camp j foto Dan Møller.jpg

55 glade børn startede påsken på SFO Basket Camp

Bülowsvej-Hallen var i påsken fyldt af 55 begejstrede 5-10 årige børn. Hver især havde de en stribet basketball ved hånden og et øje på kurven hævet over dem. I løbet af de tre dage, lærte de at drible, skyde, spille sammen og blev hver især udfordret på deres eget niveau.

Af: Trine Rys.

SFO Basket Camp slog igen dørene op til tre lærerige dage for både nybegyndere og øvede basketballspillere. Hallen blev hver dag efter fælles opvarmning, delt i seks små baner med 1-2 trænere tilknyttet hver bane. Og her blev hvert barn udfordret med øvelser og små kampe.

Midt på dagen samledes alle med deres madpakker og så var der fælles frokost. Dagene afsluttedes med en snak om hvad børnene havde lært i løbet af dagen og det fælles kampråb 1-2-3 BASKET. Og selvom børnene spillede basket hele dagen, var bolden svær at slippe, når de skulle hjem.

SFO basket Dreng med teknikmærke.jpg

Børnene blev hver dag mødt af nogle dygtige og engagerede trænere. De stod ikke kun for træningen men sørgede også for at børnene blev taget godt om og følte sig trygge i hallen uden mor og far. Forrest på campen gik den altid energiske Jens Laulund, som netop er blevet tildelt Nordeas idrætslederpris på Frederiksberg.

På tredje dagen fik hver deltager tildelt et fint teknikmærke, som vakte stor glæde og stolt blev vist frem til de fremmødte forældre.

SFO Basket Camp Frederiksberg bliver arrangeret i tæt samarbejde mellem Børnebasketfonden, Falcon, Foreningen SFO Basket Frederiksberg, FIU, Danmarks Basketball Forbund og DGI Basketball. Deltagerprisen på SFO Basket Camp er lav pga. en flot donation fra Frederiksberg Fonden. Frederiksberg Fonden har doneret en flot t-shirt til samtlige camp-deltagere.

SFO Basket Camp er en tilbagevendende begivenhed og er klar til at fylde Bülowsvej-Hallen igen i uge 27 og 32.

Læs meget mere om SFO Basket Camp og andre basketballaktiviteter på www.børnebasketfonden.dk.

 

For yderligere spørgsmål kontakt:

Jens Laulund Børnebasketfonden, Falcon og SFO Basket Frederiksberg jens@børnebasketfonden.dk, tlf: 3142 0266

Mads Bojsen DBBF og DGI Basketball, mad@basket.dk, tlf: 5141 6150