contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

SFO Basket Camp j foto Dan Møller.jpg

Basket Camps

Hvad er SFO Basket Camps ?

SFO Basket Camps er en meget populær ferieaktivitet, der afholdes i skoleferierne i samarbejde med de lokale basketballforeninger. SFO Basket Camps giver mulighed for at skabe et sjovt, spændende og meget intensivt forløb, hvor børn fra den organiserede idræt på alle niveauer blandes med børn som ikke til dagligt spiller i en forening. Det at blande øvede børn med helt nye børn giver en utrolig god dynamik, hvor børnene ikke kun lærer af trænerne, men gennem samarbejdsøvelser også lærer af hinanden. SFO Camps har samtidig vist sig som en meget effektiv rekrutteringsplatform for de lokale basketballklubber.

Du kan læse om SFO Basket Campen på Frederiksberg i Påsken 15, her.

Det bevægelsesfaglige indhold er udviklet i fællesskab af BørneBasketFonden, DGI og Danmarks Basketball Forbund (DBBF) og tager udgangspunkt i DBBF’s aldersrelaterede træningskoncept, samt BørneBasketFondens mange erfaringer på området.

 

Hvordan fungerer SFO Basket Camps ?

SFO Basket Camps’ene er et konceptualiseret forløb af 3 dages varighed, 6 timer pr. dag og er målrettet børn i SFO segmentet (0. – 3. klasse). Der er plads til 50 deltagere pr. camp med en instruktør pr. 8 deltagere. 

SFO Basket Camps har en brugerbetaling til gengæld får man en super sjov og lærerig oplevelse.

Camps’ene vil blive udbudt til alle børn gennem BørneBasketFondens, DGI’s og de lokale basketball klubbers ekstensive netværk, gennem de lokale SFO’er, samt gennem de samarbejdende kommuners katalog over ferietilbud. 

Vi tilbyder også Camps til de lidt ældre børn (10-14 år) og konceptet er stort set det samme. På disse Camps vil der også være fokus på at udfordre de mere erfarne basketballspillere.

 

Hvor og hvornår er de næste SFO Camps ?

Vi udbyder SFO Camps i alle skoleferierne. Tilmelding til disse camps bliver slået op her på siden og på Facebook.