contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

_94F0059.JPG

SFO Basket


Hvad er SFO Basket  ?

Grundprincippet i SFO Basket er at levere et kvalitets bevægelsestilbud i form af 1 times ugentlig basketball træning ude på SFO’erne.  

Alle træninger foregår i de haller/gymnastiksale, hvor SFO’erne på de enkelte skoler har hal tid tilgængeligt. Det betyder, at børnene ikke skal flytte sig særligt langt for at deltage, og at træningerne foregår i trygge miljøer, som de er vant til fra deres dagligdag på skolen.

Det er vigtigt for SFO basket projektet, at alle instruktører er fagligt kvalificeret til at arbejde med børn og unge i særdeleshed på det pædagogiske område og har erfaring med at træne børn i denne aldersgruppe. Trænerne vil derfor alle være voksne, enten erfarne klubtrænere fra de lokaleklubber, spillere fra eliteniveau eller studerende fra en fagligt relevant uddannelse, som er opkvalificeret med et minitræner kursus fra DGI/DBBF. Trænerne vil blive aflønnet på timebasis af BørneBasketFonden.

Hvordan fungerer SFO Basket ?

Ved projektopstart aftaler institutionerne individuelt med SFO Basket, hvorledes forløbet tilrettelægges. Det kan være et generelt tilbud, eller der kan aftales forskellige forløb med fokus på forskellige målgrupper fx efter klassetrin, særlige udfordringer, eller piger / drenge.

Institutionerne er ansvarlige for at koordinere adgang til hallen, samt at der er tids- og alderssvarende bolde, BørneBasketFonden hjælper gerne med rådgivning og formidling af kontakter i forbindelse med evt. indkøb af bolde.

BørneBasketFonden laver et skræddersyet forløb tilpasset den udvalgte målgruppe af børn. Vi leverer dygtige og motiverede instruktører som forbereder og varetager den praktiske del af træningen.  Vi involverer og indrager SFO'ens voksne i træningen med henblik på også at udvikle deres kompetencer indenfor basketball. Det forventes derfor, at SFO'ens voksne i høj grad vil være aktive, specielt omkring varetagelsen af de sociale aspekter.