contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Børnebasketkbh billede.jpg

Skole Basket


Hvad er Skole Basket  ?

Grundprincippet i Skole Basket er at levere et kvalitets bevægelsestilbud i form af 1 times ugentlig basketball træning ude på skolerne, enten som en del af den understøttende eller faglige undervisning.  

Alle træninger foregår ude i de haller/gymnastiksale, som er på de enkelte skoler. Det betyder, at børnene ikke skal flytte sig særligt langt for at deltage, og at træningerne foregår i trygge miljøer, som de er vant til fra deres dagligdag på skolen. 

Det er en vigtigt del af Skole Basket projektet, at alle instruktører er fagligt kvalificeret til at arbejde med børn og unge i særdeleshed på det pædagogiske område og har erfaring med at træne børn i denne aldersgruppe. Instruktørerne vil derfor alle være voksne, enten erfarne klubtrænere fra de lokale klubber, spillere fra eliteniveau eller studerende fra en fagligt relevant uddannelse, som er opkvalificeret med et minitræner kursus fra DGI/DBBF. Instruktørerne bliver aflønnet på timebasis af BørneBasketFonden.

 

Hvordan fungerer Skole Basket ?

Ved projektopstart aftaler BørneBasketFonden og den pågældende skole, hvorledes forløbet tilrettelægges. Det kan enten være en aftale om et forløb i den understøttende eller fag-faglige undervisning. Forløbene er tilpasset det specifikke klassetrin og tager udgangspunkt i Danmarks Basketball Forbunds aldersrelaterede træningskoncept "SmartBasket". Der kan også skræddersyes mere specifikke forløb, som kan have et specielt fokus på forskellige målgrupper f.eks. inaktive børn, børn med særlige udfordringer, eller rene pige/drenge forløb.

 

BørneBasketFonden sammensætter forløbet og leverer dygtige og motiverede instruktører, som forbereder og varetager den praktiske del af undervisningen.  Vi involverer og indrager skolens lærere i undervisningen med henblik på også at udvikle deres kompetencer indenfor basketball. Det forventes derfor, at skolens lærere/pædagoger i høj grad vil være aktive, specielt omkring varetagelsen af de sociale aspekter.

Det får du, når du køber et skolebasketforløb første gang hos os:
6 x basketundervisning med dygtig basketballinstruktør
25 basketbolde i børnestørrelse
Pris: 3000 kr.

2. 3. … gang du køber et skolebasketforløb er det stort set det samme, bort set fra at vi supplerer op på boldene.

Vi hjælper gerne skoler og institutioner med at søge lokale og/eller kommunale puljer og fonde, sammen med den lokale basketballklub til at dække hele eller dele af udgiften.

Kontakt os endelig for uddybende spørgsmål.

Hent SMART Basketball bogen her

Læs om skoleforløb i Ringsted her

Hvor kører der Skole Basket projekter ?

Der kører i øjeblikket Skole Basket projekter i følgende kommuner:

Frederiksberg, Aarhus, Furesø, Gentofte, Rødovre, Ringsted, Odense, Aalborg og København.