contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Støt BørneBasketFonden

FOND 2017 FB.jpeg

Støt os med 200 kr.

Vi har brug for din støtte, så BørneBasketFondens aktiviteter kan nå ud til flest mulige skoler og dermed bevæge endnu flere børn. Vi er en almenvelgørende fond, og det vil vi meget gerne fortsætte med at være.

Derfor har vi brug for din hjælp. For at forblive en almenvelgørende fond, skal mindst 101 privatpersoner støtte os med minimum 200 kr.

Pengene er fradragsberettiget. 

Vi håber meget at du vil hjælpe os med at nå vores mål. 

 

 

I BørneBasketFonden har vi et koncept, hvor basketballklubberne, skolerne/SFO'erne og kommunerne alle er fælles om at finansiere de aktiviteter der foregår på skolerne og SFO'erne, og hvor vores BørneBasket Camps har en meget lav deltagerbetaling, så de er tilgængelige for flest mulige børn.

Men det kræver flere midler at koordinere, lede og administrere projekterne end aktiviteterne i hallerne kan generere. Derfor får vi støtte af vores samarbejdspartnere, eks. DBBF og DGI Basket, samt af flere større og mindre fonde, puljer og virksomheder.

...men vi har også brug for din støtte, så BørneBasketFondens aktiviteter kan nå ud på flest mulige skoler og sfo'er og dermed bevæge flest mulige børn.


Støt som privatperson

Hvis du vil støtte fondens arbejde med bevæge børn på skoler og SFO'er og udbrede kendskabet til Basketball, så kan du give en donation ved hjælp af MobilePay.

Send din donation via MobilePay til31 42 02 66

Eller overfør din donation til vores konto i Jyske Bank på:  Reg. 7417 Konto: 1005916

Hvis din donation er 200 kr. eller mere, så kan den trækkes fra i skat, BørneBasketFonden indberetter donationen til SKAT, men det kræver, at du registrerer donationen


Støt som virksomhed

Som virksomhed har I mulighed for at støtte BørneBasketFondens arbejde med et generelt bidrag eller et sponsorat.

Sponsorater kan enten målrettes længevarende aktiviter eller et enkeltstående events som f.eks. en SFO Basket Camp eller et Skole Basket Stævne.

Hvis I støtter med et sponsorat vil vi på bedst mulige måde synliggøre jeres virksomhed igennem vores aktiviteter, dette kan eksempelvis være ved trykke jeres logo på t-shirts eller bolde, men vi er åbne for andre muligheder og tager gerne en snak med jer om jeres ønsker og ideer.

Støt med et generelt bidrag ved at klikke her eller ring til Jens på 31 42 02 66 og få en snak om muligheder for et sponsorat.