contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vision og Historie

Baggrund

BørneBasketFonden er en interesseorganisation organiseret som en almennyttig fond, der har til formål, at bevæge børn igennem basketball og øge interessen og kendskabet til sporten. Fonden er stiftet i efteråret 2014 i fællesskab af Foreningen SFO Basket og Birgitte Melbyes Fond (En fond under Danmarks Basketball Forbund).

Siden 2014 har fonden arbejdet for at flytte den organiserede idræt tættere på børn i indskolingsalderen og give dem gode vaner med at bevæge sig ved i tæt samarbejde med kommuner, lokale basketballklubber, skoler og SFO’er i hele landet at udvikle bevægelsestilbud til børn, der ikke tidligere har været aktive i den organiserede idræt.

BørneBasketFonden leverer inkluderende, sjove og motiverende basketball-aktiviteter på skoler og SFO’er, arrangerer basketball-camps, etablerer nye basketballklubber for børn og afholder en årlig, landsdækkende skoleturnering ”Jr. NBA”. I 2017 deltog mere end 10.000 børn fordelt på 445 skoleklasser og 18 kommuner i hele landet i BørneBasketFondens skole-, camp-, klub- og turneringsaktiviteter. BørneBasketFonden var i 2017 finalist til at modtage Danskernes Idrætspris ved Danmarks Idrætsforbunds og DR’s Sportsgalla.

Foreningen SFO basket som er medstifter ad BørneBasketFonden udspringer af et initiativ, der er startet i Frederiksberg kommune i 2012 i et samarbejde mellem foreningen SFO basket, Frederiksberg Kommune, basketballklubben Falcon og DGI basketball. 

Vision

BørneBasketFondens vision er at:

  • Skabe bevægelsestilbud af høj kvalitet, der er tilgængeligt for alle børn i alderen 6-10 år uanset køn, social baggrund eller etnicitet.

  • Flytte den organiserede idræt tættere på børnene ved at give børnene et gratis ugentligt bevægelsestilbud i skole eller SFO-tiden og på den måde introducere dem til den organiserede idræt og foreningslivet

  • Bruge basketball til at aktivere og organisere udsatte børn og andre, der i dag har begrænsede muligheder for at deltage i de organiserede idrætstilbud.

  • Sætte fokus på gode kost- og bevægelsesvaner hos børn

  • Skabe interesse omkring basketball sporten i Danmark