contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vision og Historie

Baggrund

BørneBasketFonden er en almennyttig fond, der har til formål, at bevæge børn igennem basketball og øge interessen og kendskabet til sporten. Fonden er stiftet i efteråret 2014 i fællesskab af Foreningen SFO Basket og Birgitte Melbyes Fond (En fond under Danmarks Basketball Forbund).

Foreningen SFO basket som er medstifter ad BørneBasketFonden udspringer af et initiativ, der er startet i Frederiksberg kommune i 2012 i et samarbejde mellem foreningen SFO basket, Frederiksberg Kommune, basketballklubben Falcon og DGI basketball. SFO Basket projektet har haft succes med at aktivere og bevæge de involverede børn samt skabe interesse for deltagelse i den organiserede idræt.

SFO basket har fra starten været en stor succes, og tilbuddet er allerede rullet ud til SFO'er i 8 kommuner, projektet skabte mere end 10.000 bevægelsestimer (hver gang 1 barn får 1 times bevægelse) i 2013 og og op mod 30.000 bevægelsestimer i 2014. Derudover har SFO Basket, Danmarks Basketball forbund, DGI Basket, og flere lokale basketball klubber i fællesskab afholdt 15 succesfulde SFO Basket Camps i 2013 og 2014.

Erfaringerne viser, at SFO basket når ud til børn, der ikke tidligere har været aktive i den organiserede idræt, hvilket hænger sammen med, at deltagelse ikke kræver indmeldelse og betaling til en klub og ikke kræver, at forældrene skal følge det pågældende barn til og fra træning. SFO basket har dermed særligt potentiale for at aktivere børn i udsatte områder i Danmark, hvor mange har begrænsede muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter. 

Vision

BørneBasketFondens vision er at:

  • Skabe bevægelsestilbud af høj kvalitet, der er tilgængeligt for alle børn i alderen 6-10 år uanset køn, social baggrund eller etnicitet.
  • Flytte den organiserede idræt tættere på børnene ved at give børnene et gratis ugentligt bevægelsestilbud i skole eller SFO-tiden og på den måde introducere dem til den organiserede idræt og foreningslivet
  • Bruge basketball til at aktivere og organisere udsatte børn og andre, der i dag har begrænsede muligheder for at deltage i de organiserede idrætstilbud.
  • Sætte fokus på gode kost- og bevægelsesvaner hos børn
  • Skabe interesse omkring basketball sporten i Danmark