contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

William Jacob Bjerger

træner


Alder: 21

Basketball baggrund:
Jeg startede med at spille basket i SISU da jeg var 4 år og har siden spillet for SINE, ESAA og i USA da jeg var 17. 

Hvad er din beskæftigelse udover BørneBasketFonden?
Lige nu holder jeg sabbatår og arbejder i en SFO og Sportsmate udover at spille ligabasket i SISU.

Hvad er din motivation for at arbejde for BørneBasketFonden?
Der er ikke noget bedre end at se børn have det sjovt med en basket i hånden!